T
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh u chúng ta, có tin đồn không lâu sau, thiên đình có một tràng tỷ thí long trọng, để cho chủng tử đệ tử các môn phái, tiến hành thiên tài chiến. Ức vạn đạo môn, ức vạn thiên tài, tiến hành giao chiến, từ trong đó chọn lựa ra hạng người có đại khí vận, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí chân chính….Nếu sư huynh tấn thăng thành Tuyệt Đại Kim Tiên, trở thành chủng tử, có thể tham gia cuộc thi đấu kia, tranh thủ vinh quang vô thượng cho Vũ Hóa Môn ta."
    "Vậy sao?" Phương Hàn nghe xong liền âm thầm sợ hãi, nếu như mình đi tham gia cuộc chiến này của thiên đình, khẳng định sẽ bị người nhìn thấu,
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…