S
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh là lão ngoan đồng tu vi đều là Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên, cũng không biết tiềm tu ở chỗ nào. Ta phá không được phong ấn, bọn họ cũng đừng hòng phá được!" Trung niên nói: "Để bọn họ tới, thu liễm dáng vẻ bệ vệ lại mà đàm phán, chúng ta có lẽ thông qua lần hòa giải này, gia tăng lợi nhuận làm sinh ý với Nam Cung thế gia cũng không phải là không có khả năng."
    "Chuyện này, các ngươi đã thông tri cho Vũ Hóa Môn chưa?"
    "Ta đã thông tri rồi, mấy vị vô thượng Tổ Tiên của Vũ Hóa Môn đang tới. Đầu tiên là để xem tên Phong Duyên này, thứ hai là để hòa giải với Nam Cung thế gia."
    "Nam Cung thế
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…