K
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh y thời tùy khắc hấp thu lấy nguyên thủy chi khí trong hư không. Khai tông lập phái cũng không phải là không thể."
    "Ta khai tông lập phái làm gì?"
    Phương Hàn lắc đầu: "Vũ Hóa Môn rất tốt, ta còn muốn mượn linh mạch vương giai trong đó, vượt qua Kim Tiên. Bất quá, Đại Khí Tông, ngươi cũng không phải hiền lành gì, ta muốn linh mạch nhất giai, ngươi lấy một tuyệt mạch cho ta, nếu ta không có thủ đoạn, rửa sạch sát khí, ngược lại đã bị tuyệt mạch này hại chết."
    "Ha ha, ta cũng biết ngươi có thủ đoạn, nếu mà ngươi không có thủ đoạn này, vậy sinh ý lần này cũng không làm được. Người trẻ tuổi, chún
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…