D
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh nhõm, nhìn nhau, song phương đều cảm thấy hung quang trong mắt đối phương lập lòe, tham niệm nổi lên.
    "Hừ! Phong Duyên! Vũ Hóa Môn là chính phái, Thiên Đình chủ trương ủng hộ chính phái, mà Cốt Thánh chính là đại ma đầu hung ác cùng cực, bị Thiên Đình coi là tà ma ngoại đạo, ngươi chiếm được truyền thừa của hắn, lai dám ngang ngược vô lý như vậy?"
    Một vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia sừng sững bước ra, nói với Phương Hàn: "Xem ra chúng ta phải bẩm báo việc này lên Thiên Đình, để Thiên Đình tới định đoạt."
    "Cốt Thánh là ma đầu, tại mấy trăm vạn năm Thiên giới trước đã bi Thiên
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…