C
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh ường được, sau này có thể liên thủ cùng ta. Hoàn thành một số nhiệm vụ nguy hiểm, sao nào?" Hư Mộ Vân nói ra lời mời chào.
    "Cung kính không bằng tuân mệnh". Phương Hàn đã sớm có kế hoạch, liền lập tức đáp ứng.
    "Tốt lắm, Phong Duyên ngươi cứ tu hành một mình trên núi. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ tìm lại ngươi, đến lúc đó có một nhiệm vụ lớn cần liên thủ, chiếm được rất nhiều chỗ tốt". Hư Mộ Vân gật đầu, ngón tay bắn ra, một mảnh ngọc phù bay đến tay Phương Hàn: "Đây là phù lục của ta, nếu như ngươi có chuyện tình gì, thì đưa pháp lực vào trên để cho ta biết, hơn nữa nếu như ta muốn báo cho ngươi,
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…