C
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh khí khổng lồ xộc ra, hóa thành một Ma Thần, tiến nhập vào trong Phương Hàn, "Cửu Sinh Tuyệt Mạch" trong hồ lô cư nhiên bắt đầu thuần túy, một cỗ tiên khí toát ra, ánh sáng vạn đạo, khí lạnh ngàn luồng, tất cả sát khí hoàn toàn đều bị rửa sạch đi.
    Đây chính là thủ đoạn nghịch thiên của Phương Hàn.
    Trên thân hắn có Chung Kết Chi Đạo, còn có thêm ba chữ Vu tự lấy được trong Vẫn Lạc Tà Cốc, có thể quét hết mọi sát khí, mà Thế Gian Tự Tại Vương Phật Phù Lục, thì có thể thanh tẩy đi ô uế, tinh lọc hết thảy ác niệm, tiêu hủy nghiệt chướng, tẩy rửa thành bổn nguyên.
    Càng lợi hại hơn là, pháp lực P
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…