B
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh n thân, không thể nào bị giết chết dễ dàng.
    "Phật chi đối với tu hành vô cùng hữu dụng, có thể nhanh chóng cô đọng pháp tắc bản thân, khu trừ tạp niệm cùng tâm ma. Tăng cường nguyên khí bản thân, thậm chí trị liệu thương thế. Cho nên hiện tại phật chi ở Thiên Giới, chẳng khác gì vậy thông hành, có thể sánh ngang cùng linh mạch nguyên thủy đan." Hư Mộ Vân cười nói: "Phật chi cũng chia ra cửu phẩm, thấp nhất cửu phẩm, tương đương với phật đà cấp bậc Thiên Tiên, bát phẩm Thần Tiên, thất phẩm Huyền Tiên, lục phẩm Bán Bộ Kim Tiên, ngũ phẩm chính là Kim Tiên".
    "Nói như vậy, phật chi nhất phẩm, chí
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…