A
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

 • gù, "Ta nghe Ba Ba."
  "Đóa Đóa thật ngoan." Trần Duệ thương yêu địa hôn một cái khuê nữ, "Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, trước tiên cùng Cơ Á di di đi tẩy rửa mặt đi, ngươi hiện tại là đại cô nương, muốn tự mình rửa mặt cùng rửa tay mạt, biết không?"
  "Đóa Đóa nhất định tẩy đến thơm ngát!" Đóa Đóa ở Ba Ba trên mặt "Xoạch" một cái, nhiệt tình mười phần theo sát Cơ Á hướng đi gian nhà.
  Trần Duệ nhìn tội nghiệp a-míp: "Đem ứng được thưởng cho Đâu Đâu đi. Alice."
  Alice quệt mồm, bất đắc dĩ mà đem miễn phí tiêu phí khoán cho Đâu Đâu, mới vừa rồi còn khóc ròng ròng hành tây lập tức nín khóc mỉm cười, đầy mắt Tinh Tinh địa hô lớn "Chủ nhân chân tâm soái". Nhún nhảy một cái địa hoan hô mà đi.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…